Obsah týchto webových stránok, edukačné materiály, fotografie pomôcok a aktivít, pracovné listy sú výsledkom tvorivej činnosti prevádzkovateľa týchto webových stránok (ďalej len „autor“). So súhlasom autora je možné iba osobné použitie tu zverejnených materiálov. Pracovné listy a aktivity používajte len pre vlastnú potrebu pri vašej práci s deťmi. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora podlieha prísnemu zákazu akákoľvek úprava tu zverejnených materiálov či ich šírenie na komerčné využitie! Materiál môžete poskytnúť žiakom len v tlačenej forme. Materiál nemôžete ďalej poskytovať ďalším osobám, ktoré oň nepožiadali cez registračný formulár, nahrávať na ďalšie úložisko tretích strán a pod.  Materiály poskytujeme bezplatne! Centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti EGALITA, o. z.

Konkrétny súbor materiálov v pdf. súbore vám zašleme na mailovú adresu, ktorú uvediete v registračnom formulári pri konkrétnej ukážke. 

ukážka aktivity v odkaze tu:

https://fb.watch/mNmUkdXFPh/

Ruka-oko-mozog

Cieľová skupina: predškoláci, žiaci so špeciálnymi potrebami

Oblasti stimulácie: spolupráca hemisfér, prepojenie motoriky a kognície, vizuomotorická koordinácia

Súbor obsahuje: Predlohy a metodické pokyny k aktivite


Farebné šípky

Cieľová skupina: predškoláci, žiaci so špeciálnymi potrebami, žiaci s oslabenou koordináciou oko-ruka, priestorovou orientáciou

Oblasti stimulácie: vizuomotorická koordinácia, jemná motorika, vizuálna pozornosť, priestorová orientácia na ploche papiera

Súbor obsahuje: Predloha a metodické pokyny k aktivite


ukážka aktivity v odkaze tu:

https://fb.watch/sKpr3ZleM2/

Pravá alebo ľavá?

Cieľová skupina: predškoláci, žiaci na 1. stupni ZŠ, žiaci so špeciálnymi potrebami, žiaci s oslabenou jemnou motorikou,grafomotorikou, telesnou schémou, diskrimináciou pravej a ľavej strany (ruky)

Oblasti stimulácie: spolupráca hemisfér, izolované pohyby prstov, vizuomotorická koordinácia, vizuálna pozornosť

Súbor obsahuje: Predlohu a metodické pokyny k aktivite


ukážka aktivity v odkaze tu:

https://fb.watch/mNmZSn7U5n/

Dúhové prsty

Cieľová skupina: predškoláci, žiaci so špeciálnymi potrebami, žiaci s oslabenou grafomotorikou

Oblasti stimulácie: spolupráca hemisfér, izolované pohyby prstov, vizuomotorická koordinácia, vizuálna pozornosť

Súbor obsahuje: Predlohu a metodické pokyny k aktivite


IBA PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

Obrázková cestička

Cieľová skupina: predškoláci, žiaci so špeciálnymi potrebami, žiaci s oslabenou priestorovou orientáciou, proprioceptívnym vnímaním.

Oblasti stimulácie: koordinácia oko-ruka, priestorová orientácia, diskriminácia P a Ľ strany, propriocepcia, motorické plánovanie, koncentrácia, vizuálna pamäť, slovná zásoba a verbalizácia.

Súbor obsahuje: 4 predlohy pdf., súbor obrázkov v pdf. a metodické pokyny k aktivite.


PRE ABSOLVENTOV GRAFOMOTORICKÉHO 

PRAKTIKA

ukážka aktivity v odkaze tu:

https://fb.watch/sKksBGR0bb/

OBRÁZKOVÉ KARTY - prstové cvičenia so zvieratkami

Cieľová skupina: deti od 3 rokov, predškoláci, žiaci so špeciálnymi potrebami, žiaci s oslabenou motorikou, grafomotorikou a propriocepciou.

Oblasti stimulácie: motorické plánovanie, diferencované a izolované pohyby prstov, propriocepcia, spolupráca rúk, spolupráca oko-ruka, koncentrácia 

Súbor obsahuje: 10 obrázkových kariet zvieratiek, práca s kartami vo videoukážke


Ukážky edukačných aktivít

odkaz na ukážku aktivity tu: https://fb.watch/mNnnwGbiN9/

odkaz na ukážku aktivity tu: https://fb.watch/qbqKVU6-5U/

odkaz na ukážku aktivity tu: https://fb.watch/qbr8Lcci7i/

odkaz na ukážku aktivity tu: https://fb.watch/qbrcf8X3vm/

odkaz na ukážku aktivity tu: https://fb.watch/qbrvPpm4u_/

odkaz na ukážku aktivity tu: https://www.facebook.com/reel/1426035008308670

odkaz na ukážku aktivity tu:https://www.facebook.com/reel/353083333716474 

odkaz na ukážku aktivity tu: https://www.facebook.com/reel/907968024238807

odkaz na ukážku aktivity tu: https://fb.watch/qbsu8KD44c/

odkaz na ukážku aktivity tu: https://fb.watch/rrfeGPdu2D/

odkaz na ukážku aktivity tu: https://fb.watch/rrf1wFfj2q/

odkaz na ukážku aktivity

https://fb.watch/sKr5i6DtRq/

odkaz na ukážku aktivity:

https://fb.watch/sKrumWklFh/