Individuálne stimulačné programy

                 sú prispôsobené konkrétnym požiadavkám a potrebám zdravotného znevýhodnenia dieťaťa