Možnosti podpory

Darujte nám 2%

Zamestnanec

 • Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Právnická osoba

 • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu. 

              (EGALITA, o. z, IČO: 54298181)

 • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)


Ďalšie možnosti podpory


Materiál na výrobu pomôcok

 • laminovacie fólie A4,
 • farebný papier,
 • kancelársky papier,
 • samolepiaci suchý zips,
 • trojhranné pastelky

Zdieľanie na sociálnych sieťach

 • všetky naše aktivity zdieľame na našom facebooku

Finančný dar

 • svoj dar viete poslať na číslo účtu EGALITA, o. z.  SK82 0900 0000 0051 9007 4707