Aktuality

9. marca sme v Žiline opäť zrealizovali vzdelávaciu aktivitu zameranú na oblasť oslabených grafomotorických zručností u detí a žiakov. Z praxe sa stretli odborníčky z oblasti špeciálnej pedagogiky, predprimárnej pedagogiky a psychológie. V oblasti grafomotoriky sme si prehĺbili teoretické penzum, venovali pozornosť diagnostike a tiež praktickým...

Tretiu novembrovú sobotu sme strávili aktívne vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov z rôznych oblastí Slovenska. V teórii, diagnostike a praktiku sme sa obohatili vzájomne s kolegyňami, ktoré pracujú ako špeciálne pedagogičky a psychologičky v CPP-čkach, tiež špeciálnymi pedagogičkami a pedagogickými asistentkami z rôznych škôl. Tešíme...

Opäť sme v máji vzdelávali v praktiku! Tentokrát sme boli v Lučenci na ZŠ M.R. Štefánika. "Predskokana" pisateľskej kompetencie - GRAFOMOTORIKU, sme rozobrali na drobné a ukázali si stimulačné aktivity na podporu žiakov so špeciálnymi potrebami. Pod záštitou EGALITA, o. z. máme v praxi zaškolených ďalších dvanásť pedagogických asistentiek, ktoré...

25. marca sme v Žiline vzdelávali v oblasti grafomotoriky, najmä pedagogické asistentky a špeciálne pedagogičky z rôznych oblastí Slovenska. Všetkým kolegyniam prajeme, aby sa im v každodennej práci darilo prekonávať bariéry vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia konkrétnych žiakov.

V sobotu 14. januára 2023 občianske združenie EGALITA opätovne zrealizovalo vzdelávaciu aktivitu s názvom Grafomotorické praktikum pre pedagogických zamestnancov školských zariadení. V tento deň sa vyškolilo 12 pedagogických zamestnancov, z čoho šiesti boli pedagogickí asistenti zo Súkromnej základnej školy pre žiakov a deti s autizmom zo...

V Žiline sa v októbri uskutočnili dve vzdelávacie aktivity, ktoré boli zamerané na rozvíjanie grafomotorických zručností u detí so špeciálnymi potrebami v kontexte facilitácie pedagogických asistentov. Vzdelávanie s názvom "Grafomotorické praktikum" spolu absolvovalo 20 pedagogických asistentov materských, základných a špeciálnych základných...