GRAFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM

09.03.2024

9. marca sme v Žiline opäť zrealizovali vzdelávaciu aktivitu zameranú na oblasť oslabených grafomotorických zručností u detí a žiakov. Z praxe sa stretli odborníčky z oblasti špeciálnej pedagogiky, predprimárnej pedagogiky a psychológie. V oblasti grafomotoriky sme si prehĺbili  teoretické penzum, venovali pozornosť diagnostike a tiež praktickým aktivitám, ktoré môžu absolventky realizovať  s deťmi počas priamej terapeutickej, intervenčnej, stimulačnej alebo korekčnej činnosti. Počas celého vzdelávania bol vytvorený priestor na vzájomné zdieľanie praktických skúsenosti s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Všetkým dievčatám prajeme veľa úspechov a trpezlivosti pri aktívnej práci s deťmi.