Poskytujeme:

špeciálnopedagigickú starostlivosť
špeciálnopedagigickú starostlivosť

diagnostika, terapia, stimulácia, korekcia, reedukácia

lektorskú činnosť
lektorskú činnosť

konkrétne programy v sekcii vzdelávanie

individuálne stimulačné programy
individuálne stimulačné programy

konkrétne stimulačné programy pre individuálny rozvoj dieťaťa v zmysle jeho špeciálnych potrieb