ROPRATEM

Vložte svoj text

Program na rozvoj pracovného tempa

Ropratem

Program na ROzvoj PRAcovného TEMpa vznikol na základe dlhoročnej praxe v pedagogicko-psychologickej poradni pri hľadaní možností ako pomôcť deťom/žiakom s pomalým pracovným tempom, ktoré ovplyvňovalo ich školské výkony. Autorkami programu sú Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Ženková.

Program je určený na každodenný individuálny nácvik dieťaťa/žiaka. Cieľom nácviku je zrýchliť pracovné tempo, podporiť jeho schopnosti, oslabené oblasti a upevňovanie jeho vedomostí.

Program je určený:

 • pre žiakov základných škôl (3.-9. ročník)
 • žiakov stredných škôl

Program rozvíja:

 • schopnosť rýchlejšieho a bezchybného spracovania dát
 • porozumenie čítaného
 • schopnosť organizácie práce
 • logické myslenie
 • sústredenie a pozornosť
 • zrakové rozlišovanie
 • zrakovú pamäť
 • intermodalitu (schopnosť prepínať medzi rôznymi spôsobmi vnímania)
 • serialitu (práca s postupnosťami)
 • plošné vnímanie
 • grafomotoriku a vizuomotorickú koordináciu
 • sebakontrolu a prácu s chybou