Január "sobotná vzdelávačka"

24.01.2023

V sobotu 14. januára 2023 občianske združenie EGALITA opätovne zrealizovalo vzdelávaciu aktivitu s názvom Grafomotorické praktikum pre pedagogických zamestnancov školských zariadení. V tento deň sa vyškolilo 12 pedagogických zamestnancov, z čoho šiesti boli pedagogickí asistenti zo Súkromnej základnej školy pre žiakov a deti s autizmom zo Žiliny- Bánovej, ostatní účastníci boli špeciálni pedagógovia, učitelia na 1. stupni ZŠ zo Žilinského kraja a pedagogickí asistenti z Banskobystrického a Trnavského kraja. Všetkým kolegom prajeme veľa úspechov v každodennej práci so žiakmi!